Sisäilmaolosuhteet ovat puhuttaneet viime vuosina, ja viimeistään pandemia-aika nosti sisäilma-asiat kaikkien huulille. Kotitoimistoilta työpaikoille palaavat ihmiset kaipaavat tiloja, joihin on turvallista ja terveellistä palata. Samaan aikaan tarvitaan selkeää viestintää ja varmuutta siitä, että sisäilma-asiat ovat kokonaisuudessaan kunnossa. Lue alta, millaisin keinoin AVIA Real Estate ja Freesi varmistavat yhdessä kiinteistöjen käyttäjien tyytyväisyyttä.

Koska vastuullinen kiinteistöjen kehittäminen on meille erittäin tärkeää, päätimme viime syksynä aloittaa yhteistyön kotimaisen Freesin kanssa. Freesin sisäilmapalveluiden avulla voimme ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia, optimoida kiinteistöjen olosuhteita ja vahvistaa läpinäkyvää sisäilmaviestintää. Samalla tekoälyavusteisen ohjelmiston avulla varmistetaan, että energiahukkaa ei synny. Kun energiatehokkuustoimia tehdään, Freesi-palvelu toimi myös laadunvarmistajana, jotta toimet eivät aiheuta haittaa kiinteistöjen tekniselle toimivuudelle, eliniälle tai kiinteistön käyttäjille.

− Sisäilmapalvelumme avulla tilojen käyttäjät saavat varmuuden siitä, että sisäilmaolosuhteet ovat tavoitellulla tasolla. Samaan aikaan Freesin ohjelmalla ja käyttäjäviestinnän työkaluilla saadaan arvokasta tietoa kiinteistönomistajalle käyttäjätyytyväisyydestä, ongelmien ennaltaehkäisystä sekä siitä, että kiinteistö toimii optimaalisesti, Freesin asiakkuuspäällikkö Erno Granroth kertoo.

Sisäilmapalvelun tuomat hyödyt ovatkin kiistattomat – kun sisäilma on kunnossa, lyhytaikaisia sairauspoissaoloja syntyy jopa 35 % vähemmän. Kiinteistöjen ennakoiva ylläpito voi säästää kustannuksia jopa 30 % viivästyneeseen korjaamiseen verrattuna. Huolellisella monitoroinnilla myös energian hukka saadaan minimoitua.
− Ihmisten yksilöllisiä kokemuksia on myös tärkeää kuulla. Kotona ilmanlaatu voi olla erilainen kuin työpaikalla, ja kun olosuhteet toimistolle tullessa muuttuvat, ihmiset kokevat muutoksen kukin omalla tavallaan. Koemme yksilöllisesti ilmanvaihdon, lämpötilan tai vaikkapa ilmankosteuden ja myös reagoimme niihin eri tavoin. Ilmassa ei siis välttämättä ole varsinaista vikaa, mutta kokemus on silti aito ja todellinen. Freesin työkaluilla tietoa voidaan kerätä luotettavasti, ja siitä voidaan myös viestiä läpinäkyvästi, Granroth kertoo.

Mutta palataanpa hetkeksi suomalaisen start-upin huikeaan kasvutarinaan. Mistä Freesi on tullut ja minne Freesi on menossa?

Euroopan johtava asiantuntijatalo sisäilmamarkkinassa

Vastikään brändinsä uudistanut Freesi on kotimaisin käsiparein toimiva startup-yritys, jonka lähtölaukaus nähtiin vuonna 2017. Vuoteen 2022 mennessä Freesi on kasvanut Euroopan johtavaksi asiantuntijataloksi omassa markkinassaan. Tavoitteena on kasvattaa yrityksestä alan johtava yritys maailmassa.

− Vaikka olemme ennen muuta sisäilmaan erikoistunut ohjelmistoyritys, meillä on myös käytännön insinööritöitä – meillä on talossa osaava, kahdeksanhenkinen insinööritiimi, jolla on valmiudet analysoida ohjelmistojemme tuottamaa dataa ja tehdä niiden perusteella toimenpidesuosituksia kiinteistöjen kehittämiseksi, Freesin myyntijohtaja Tuomas Huovinen kertoo.

Toistaiseksi Freesin suurin markkina on kotimaassa, jossa yli 170 julkisen ja yksityisen sektorin asiakasta palvellaan 24-henkisen tiimin voimin. Kiivas kasvuvauhti on pian viemässä yhtiötä maailmalle, vaikka ihan kaikkia yksityiskohtia herrat eivät vielä voi paljastaa.

− Viime vuonna saimme Ruotsista ensimmäiset asiakkaat, ja pian meillä on tulossa laajaa kansainvälistymistä Eurooppaan ja muillekin mantereille. Siitä voimme kertoa lisää vasta myöhemmin, mutta tavoitteemme on tänä vuonna tuplata kasvu. 30 työntekijän raja menee rikki vuoden loppuun mennessä, sillä tuleva kansainvälistyminen tarvitsee käsipareja, Huovinen hymyilee.

”Freesin sisäilmapalvelun avulla pystymme läpinäkyvästi osoittamaan, että meillä on täällä hyvät olosuhteet.”

AVIA Real Estatella sisäilmapalvelun käyttö aloitettiin lentokentän maamerkkinä kohoavasta toimistotorni Avia Pilotista. Ykkösajurimme Avia Pilotin projektiin oli pandemian myötä asiakkaissa herännyt huoli toimitilojen turvallisuudesta. Terveellinen sisäilma ja kehittyvä sisäilmaviestintä kytkeytyvät voimakkaasti kiinteistöjen käyttäjätyytyväisyyteen.

− Asiakastyytyväisyys on meille valtavan tärkeää, ja Freesin sisäilmapalvelun avulla pystymme läpinäkyvästi osoittamaan, että meillä on täällä hyvät olosuhteet. Näin asiakkaamme voivat olla turvallisin mielin, ja heidän on tässäkin mielessä mukava tulla tiloihimme, kertoo kehityspäällikkö Antti Rauhala.

Freesi Avia Pilot AVIA Real Estate

Kun viimeiset integraatiot olemassa oleviin järjestelmiin saadaan valmiiksi, Avia Pilotiin saadaan myös toiminnallisuus, jolla tilojen käyttäjät voivat antaa palautetta sisäilmasta huonekohtaisesti ja reaaliaikaisesti.

− Meille sisäilma on ihan samalla tavalla mitattava asia kuin vaikkapa catering-palveluiden laatu tai mikä tahansa muu palvelumme. Tämän toiminnallisuuden kautta saamme käyttäjien kokemuksia välittömästi tiedoksemme. Haluamme tehdä sisäilmaviestinnästä mahdollisimman läpinäkyvää, ja pyrimme siihen, että tieto on myös asiakkaidemme suuntaan reaaliaikaista ja välitöntä, Rauhala kertoo.

Pitkällä tähtäimellä palvelulla saavutetaan myös energiansäästöjä ja taloudellisia hyötyjä. Jatkuva sisäilmamonitorointi tarjoaa tarkkaa ja tarpeellista tietoa kiinteistöjen kokonaisvaltaisesta sisäilmajohtamisesta.

− Analytiikka antaa meille varmuutta siitä, että teemme kiinteistöissä teknisesti oikeita asioita myös pitkällä tähtäimellä, ja sen avulla voimme saavuttaa energiansäästöjä ja päästövähennyksiä. Tulevaisuudessa tämä järjestelmä voisi olla hyvä osa myös muiden toimistokohteidemme palveluvalikoimaa, sillä mitä enemmän meillä on tällaisen järjestelmän piirissä kiinteistöjä, sitä energiatehokkaampiahan me olemme, Rauhala jatkaa.

Miten Freesi-sisäilmapalvelu käytännössä toimii?

Että sisäilmaa voidaan johtaa, tarvitaan tietoa. Suunnittelu lähti tilakartoituksesta, jonka pohjalta Avia Pilotissa tehtiin mittasuunnitelma sisäilmaolosuhteita mittaavien antureiden sijoittelulle. Kartoituksen jälkeen seiniin asennettiin liimattavat anturit. Asennuksen jälkeen anturit alkoivat kerätä tietoa, jota sitten käytetään hyödyksi sisäilman parantamisessa.

Avia Pilotissa käyttöön tulee lisäksi huonekohtainen sisäilmapalvelu, joka toimii QR-koodien avulla.

− Tekoälyavusteinen sisäilmavalvomo valvoo tietoa vuorokauden ympäri ja tekee nostoja, jos parametreissä tapahtuu ylityksiä tai alituksia. Tieto on aika- ja paikkasidottua ja siten hyvin tarkkaa. Käyttäjät voivat myös itse antaa huonekohtaista palautetta ja näkevät myös osan datasta tiloihin sijoitetuilta näyttöruuduilta. Tieto on selkeää, yksiselitteistä ja helposti ymmärrettävää, Freesin Huovinen kertoo.

Avia Pilotin tapauksessa kiinteistönomistajan kanssa myös palaveerataan neljästi vuodessa yhteisten sisäilmatyöpajojen parissa, joissa käsitellään pidemmän aikavälin toimenpidesuosituksia ja seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta Freesin sisäilmainsinöörien johdolla.

Kotimaista työtä, välittävää suhtautumista ja kehityshalukkuutta

Kokonaisuudessaan ensikosketuksemme Freesi-sisäilmapalveluun on ollut myönteinen. Kehityspäällikkö Rauhala hymyileekin, että Freesin järjestelmä vaikuttaa käytännössä yhtä toimivalta kuin myyntipresentaatioissakin.

− Näemme arvoa myös Freesin kotimaisuudessa ja siinä, että he ovat paikallinen, kasvollinen toimija. Se sopii hyvin Avia Clubin palveluvalikoimaamme, jota on lähdetty kehittämään kotimaisin voimin. Freesi on varmasti lupaavimpia alansa toimijoita Suomessa, Rauhala sanoo.

− Yhteistyö on ollut koko ajan hyvin mutkatonta. Freesin väki on mukavaa ja maanläheistä porukkaa, joiden kanssa asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä. He ovat varsin palveluherkkiä – melkein milloin vain on voinut soittaa tai laittaa viestiä, ja vastaukset ovat tulleet nopeasti. Maltilla he jaksoivat myös vastailla kaikkiin kysymyksiimme prosessin aikana, Rauhala jatkaa.

Pöydän toisellakin puolella nyökytellään. Freesiläisiä on erityisesti ilahduttanut AVIA Real Estaten kehityshalukkuus ja välittävä suhtautuminen sisäilma-asioihin.

− AVIA Real Estate suhtautuu sisäilma-asioihin mukavan välittävästi. Heille tämä ei ole kvartaalipeliä, vaan asioita katsotaan aidosti pitkälle eteenpäin. He eivät halua olla vain vuokranantajia, vaan aidosti olla parempia kiinteistönomistajia. Heistä välittyy halu tehdä asioita asiakastyytyväisyyden eteen ja myös viestiä sisäilma-asioista entistäkin paremmin. Käytännön teot siis myös kohtaavat puheet, Huovinen sanoo.

Vieressä asiakkuuspäällikkö Granroth nyökyttelee.

− Yhteistyömme on ollut vuorovaikutteista, ja kehityshalukkuus näkyy kaikessa yhteisessä tekemisessä. AVIA Real Estaten väestä välittyy halu panostaa omaan ja asiakkaiden toimintaan, Granroth lisää.