Avia Pilotissa ja Avia Fleetissä alkaa helmikuun aikana osittainen jäähdytysjärjestelmälaitteiston uusinta. Työ kestää noin 3,5 kk.

Uusintaan liittyvät korjaus- ja muutostyöt tehdään pääosin kiinteistön teknisissä tiloissa.
Muutostöistä saattaa aiheutua ajoittaista haittaa käyttäjille; meluhaittaa, lyhytkestoisia vedenjakelunkatkoksia sekä muutoksia nostotöiden takia ajo- ja kulkureitteihin sekä pysäköintiin. Meluavat työt sekä käyttökatkoksia aiheuttavat työt pyritään tekemään pääasiassa virka-aikojen ulkopuolella.

Pysäköintiin ja kulkuyhteyksiin vaikuttavat toimenpiteet ovat lyhytkestoisia. Erityisesti käyttökatkoksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

Turvallisuussyistä käyttäjiä pyydetään välttämään oleskelua nostolaitteiden läheisyydessä.

Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa häiriötä.