Ilkka Pitkänen

Toimitusjohtaja
ilkka.pitkanenaviarealestate.fi

Ilkka vastaa yhtiön liiketoiminnan ja juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu.

Ilkka kantaa myös päävastuun yhtiön rahoituksen hankinnasta, investoinneista ja sijoittajamyynnistä.