Vastuullinen kiinteistönomistaja varmistaa tutkitusti turvallisen ja terveellisen sisäilman. Samalla voidaan säästää energiaa ja kehittää entistäkin viihtyisämpiä toimitiloja, joissa ihmiset voivat hyvin ja menestyvät. Ryhdyimme proaktiiviseen yhteistyöhön aiempaakin parempien toimitilojen puolesta yhdessä Freesin kanssa. 

Freesi on sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo, joka auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laatua ennakoivasti, laadukkaasti ja luotettavasti. Freesi tarjoaa laajoille kiinteistökannoille sisäilmajohtamisen työkalut ja analysoinnin avaimet digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelulla.

– Freesi-sisäilmapalvelu on sisäilmajohtamisen järjestelmä, jolla voidaan optimoida kausittaisia sisäilmaolosuhteita, parantaa energiatehokkuutta ja ennakoida sisäilmaongelmia jo ennen kuin ne ehtivät edes kehittyä, kertoo myyntipäällikkö Tuomas Huovinen Freesiltä.

Freesi-palvelun sisäilmavalvomo tunnistaa ja luokittelee syntyvät sisäilmariskit ratkottavaksi jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia. Palvelu lisää paitsi kiinteistöjen viihtyvyyttä ja varmistaa terveellisen sisäilman, tuo mukanaan myös taloudellisia hyötyjä ja päästövähennyksiä säästyvän energian muodossa. Palvelun avulla kehittyvä sisäilmaviestintä kasvattaa myös luottamusta ja tyytyväisyyttä asiakkaissa.

Meille AVIA Real Estatella on aina ollut ensisijaisen tärkeää huolehtia luotettavasti kiinteistöjemme sisäilman laadusta. Tämän vuoksi päädyimme myös hyödyntämään Freesin palveluita. Hankekehityspäällikkö Antti Rauhala kertoo, että AVIA Real Estatella halutaan asiakkaiden voivan itse konkreettisesti nähdä ja tuntea laadukkaan sisäilman vaikutukset joka päivä.

– Pyrimme aina varmistamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen kaikissa toimitiloissamme. Sisäilman poikkeamia ja mahdollisia riskitekijöitä voidaan ennakoida ja valvoa mittaamalla niitä proaktiivisesti, jolloin sisäilmaongelmat myös pysyvät poissa. Freesi-sisäilmapalvelu auttaa meitä ylläpitämään tuottavia ja terveellisiä sisäilmaolosuhteita luotettavasti ja reaaliaikaisesti myös tulevaisuudessa, Rauhala sanoo.

– Kun piiloriskit tunnistetaan, ne voidaan myös ratkaista nopeasti ja tehokkaasti ennen kuin niistä syntyy ongelmia. Samalla sisäilmaolosuhteet saadaan näkyväksi kaikille sidosryhmille, ja niistä voidaan viestiä myös entistä tehokkaammin. Odotamme innolla tätä tulevaa yhteistyötä AVIA Real Estaten kanssa”, kertoo Freesin myyntipäällikkö Tuomas Huovinen.