Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja kumppanuuksia eri toimijoiden kesken. AVIA Real Estate, Vantaan Energia ja Vantaan kaupunki ovat sopineet uudenlaisesta yhteistyöstä Aviapoliksen alueen ja Neutralpath-hankkeen ilmastotavoitteiden vauhdittamiseksi. Yhteistyön tarkoituksena on edistää vähähiilisten, älykkäiden energiaratkaisujen skaalaamista Aviapoliksen alueella.

Vantaan kaupunki on mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Neutralpath-hankkeessa, jossa suunnitellaan energiapositiivista aluetta Aviapolikseen ja edistetään koko kehittyvän alueen energiasiirtymää. Hankkeessa on perustettu Ilmastoviisaan Vantaan kokeilulabra, jossa kehitetään innovatiivisia puhtaan energian ratkaisuja alueen toimijoiden kanssa yhdessä oppien.

Aviapoliksen keskustassa pilotoidaan uudenlaista energiaratkaisua

AVIA Real Estate ja Vantaan Energia solmivat aiemmin tänä vuonna ainutlaatuisen energiakumppanuussopimuksen, jonka myötä Vantaan Aviapoliksen alueella tullaan toteuttamaan täysin uudenlaisia energiaratkaisuja. Vähintään puolet alueen lämmitysenergiasta tullaan tuottamaan paikallisesti uusiutuvalla energialla ja loputkin uusiutuvalla kaukolämmöllä. Alueella hyödynnetään mm. Vantaan alueen hukkalämpöjä kaukolämpöverkon avulla.

– Pidämme alueellisia hybridienergiajärjestelmiä ja energiapalvelukonsepteja tehokkaana tapana hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa Aviapoliksen kaltaisessa tiiviissä kaupunkirakenteessa. Haluamme olla edelläkävijöitä uusien, taloudellisesti mielekkäiden ja kestävien konseptien luomisessa. Jaamme mielellämme yhdessä Vantaan Energian kanssa kehittämämme prosessin oppeja muille. Odotamme Neutralpathin ja Vantaan kaupungin yhteistyön kautta saavamme myös itse tietoa kansainvälisistä referensseistä, AVIA Real Estaten toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen toteaa.

Parhaillaan AVIA Real Estate ja Vantaan Energia tarkentavat energiaratkaisun kannalta keskeisiä askelmerkkejä ja sopimuksia, jotta kokonaisuus saadaan hahmotettua hyvissä ajoin. Monipuolisen hybridijärjestelmän muodostamisessa on tärkeää varata runsaasti aikaa vuoropuhelulle eri toimijoiden kesken.

Yhteistyön tavoitteena yhdessä oppiminen ja ratkaisujen skaalaus

Vantaan kaupungin sekä energiajärjestelmää suunnittelevien AVIA Real Estaten ja Vantaan Energian välisessä yhteistyössä keskitytään energiapilotissa karttuvien oppien kuvaamiseen ja tiedon jakamiseen, jotta vastaavanlaisia resurssiviisaita hybridijärjestelmiä osataan jatkossa lähteä tutkimaan helpommin yhä useammissa kohteissa.

– Haluamme tällä yhteistyöllä käynnistää tiiviin vuorovaikutuksen ilmastotavoitteiden ja uusien ratkaisujen toteuttamiseksi Aviapoliksessa ja koko Vantaalla. On tärkeää valjastaa kaupunkialueen hukkalämmöt ja uusiutuva energia hyötykäyttöön”, Vantaan kaupungin Ympäristöpalveluiden päällikkö Jari Viinanen kertoo.

Neutralpath-hankkeen ja siinä perustetun Ilmastoviisaan Vantaan kokeilulabran yhtenä keskeisenä tavoitteena on Aviapoliksen alueen energiasiirtymän vauhdittaminen. Tämä yhteistyö käynnistää kokeilulabran pitkäjänteisen yhteiskehittämisen Aviapoliksen alueella. Tavoitteena on muodostaa alueen toimijoiden kanssa pilottien sarja, jossa tutkitaan erilaisia innovatiivisia puhtaan energian ratkaisuja kehittyvään kaupunginosaan.

Lue lisää:

Aviapoliksen keskustan energiaratkaisu

Neutralpath-hanke

Lisätietoja:

Eira Linko, Neutralpath-hanke, Vantaan kaupunki, eira.linko@vantaa.fi
Niina Puumalainen, AVIA Real Estate Oy, niina.puumalainen@aviarealestate.fi
Saila Talaskivi, Vantaan Energia Oy, saila.talaskivi@vantaanenergia.fi