AVIA Real Estate Oy vahvistaa kaavoitus- ja hankekehitystään palkkaamalla uudeksi kiinteistökehitysjohtajaksi Niina Puumalaisen. Vuoden 2022 alussa aloittava strategisen aluekehittämisen osaaja Puumalainen vahvistaa merkittävästi AVIA Real Estaten asemia Aviapoliksen alueen johtavana uusien projektien hankekehittäjänä. Puumalaisella on erittäin pitkä kokemus strategisesta kaavoituksesta, aluerakentamisesta ja vastuullisesta kiinteistötaloudesta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Puumalaisen rekrytointi vahvistaa merkittävästi AVIA Real Estaten kaavoitus- ja hankesuunnitteluosaamista. Kestävä kaupunkikehittäminen nousee entistä vahvemmin yhtiön tekemisen keskiöön. Puumalainen on julkisen ja yksityisen sektorin sillanrakentaja, jolla on vankka näkemys niiden strategisesta yhteensovittamisesta. “Olen erittäin otettu tilaisuudesta päästä osaksi tiimiä, jolla on tärkeä rooli tulevaisuuden lentokenttäkaupungin ja koko Suomelle tärkeän Aviapoliksen kehittämisessä. Vahvalla yhteistyöllä voimme luoda sekä kaupunkilaisille että yrityksille elinvoimaista aluetta niin, että maapallon kantokyky on huomioitu alusta loppuun”, kommentoi Helsingin kaupungilla sekä Pohjois-Euroopan johtavan asuntorakennuttajayhtiö Bonavan palveluksessa työskennellyt Puumalainen.

Niina Puumalainen aloittaa AVIA Real Estaten kiinteistökehitysjohtajana 2022 alussa.

AVIA Real Estate on tiiviisti mukana luomassa Vantaan kaupungille strategisesti erittäin tärkeän Aviapolis-kasvukeskuksen tulevaisuutta. Yhtiöllä on lentokentän ja Aviapoliksen alueella n. 170 000 m² olemassa olevaa kiinteistökantaa ja n. 400 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta. “Niina on erittäin kokenut maankäytön kehityksen osaaja. Hänen vahvuutensa on elinkaariajattelu, jossa alueen kehitystä katsotaan kokonaisuutena aina kaavoituksesta rakentamiseen ja kiinteistöjen käyttämiseen saakka. Vantaa pyrkii hiilineutraaliuteen vuonna 2030, ja ainutlaatuisen lentokenttäkaupungin kehittäjänä AVIA Real Estatella tulee olemaan merkittävä rooli tähän tavoitteeseen pääsemisessä”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

AVIA Real Estaten merkittävimmät hankkeet ovat tällä hetkellä Aviapoliksen eteläisen juna-aseman ylle rakentuva asuin- ja liikekortteli Avia City sekä terminaali 2:n yhteydessä toimiva Suomen suurin hotellikokonaisuus.